Publications

International Journal

[1]            Min-Yang Chiu, Guan-Cheng Chen, Tzu-Hsiang Hsu, Ren-Shuo Liu, Chung-Chuan Lo, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, and Chih-Cheng Hsieh, “A Multi-Mode Vision Sensor with Temporal Contrast Pixel and Column-Parallel Local Binary Pattern Extraction for Dynamic Depth Sensing Using Stereo Vision,” accepted by IEEE Journal of Solid-State Circuits.

[2]            Chih-Cheng Chen, Yu-Hsiang Huang, John Carl Joel S. Marquez, and Chih-Cheng Hsieh, “A 12-ENOB Second-Order Noise Shaping SAR ADC with PVT-insensitive Voltage-Time-Voltage Converter,” accepted by IEEE Journal of Solid-State Circuits.

[3]            Tzu-Hsiang Hsu, Guan-Cheng Chen, Yi-Ren Chen, Ren-Shuo Liu, Chung-Chuan Lo, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, and Chih-Cheng Hsieh, “A 0.8 V Intelligent Vision Sensor With Tiny Convolutional Neural Network and Programmable Weights Using Mixed-Mode Processing-in-Sensor Technique for Image Classification,” accepted by IEEE Journal of Solid-State Circuits.

[4]            Jian-Wei Su, Yen-Chi Chou, Ruhui Liu, Ta-Wei Liu, Pei-Jung Lu, Ping-Chun Wu, Yen-Lin Chung, Li-Yang Hong, Jin-Sheng Ren, Tianlong Pan, Chuan-Jia Jhang, Wei-Hsing Huang, Chih-Han Chien, Peng-I Mei, Sih-Han Li, Shyh-Shyuan Sheu, Shih-Chieh Chang, Wei-Chung Lo, Chih-I Wu, Xin Si, Chung-Chuan Lo, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, “A 8-b-Precision 6T SRAM Computing-in-Memory Macro Using Segmented-Bitline Charge-Sharing Scheme for AI Edge Chips,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 58, no. 1, pp. 303-315, Jan. 2023.

[5]            Je-Min Hung, Tai-Hao Wen, Yen-Hsiang Huang, Sheng-Po Huang, Fu-Chun Chang, Chin-I Su, Win-San Khwa, Chung-Chuan Lo, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Yu-Der Chih, Tsung-Yung Jonathan Chang, Meng-Fan Chang, “8-b Precision 8-Mb ReRAM Compute-in-Memory Macro Using Direct-Current-Free Time-Domain Readout Scheme for AI Edge Devices,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 58, no. 1, pp. 303-315, Jan. 2023.

[6]            Syuan-Hao Sie, Jye-Luen Lee, Yi-Ren Chen, Zuo-wei Yeh, Zhaofang Li, Chih-Cheng Lu, Chih-Cheng Hsieh, Meng-Fan Chang, Kea-Tiong Tang, “MARS: Multi-macro Architecture SRAM CIM-Based Accelerator with Co-designed Compressed Neural Networks,” IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol 41, no. 5, pp. 1550-1562, May. 2022.

[7]            Jian-Wei Su, Xin Si, Yen-Chi Chou, Ting-Wei Chang, Wei-Hsing Huang, Yung-Ning Tu, Ruhui Liu, Pei-Jung Lu, Ta-Wei Liu, Jing-Hong Wang, Yen-Lin Chung, Jin-Sheng Ren, Fu-Chun Chang, Yuan Wu, Hongwu Jiang, Shanshi Huang, Sih-Han Li, Shyh-Shyuan Sheu, Chih-I Wu, Chung-Chuan Lo, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Shimeng Yu, Meng-Fan Chang, “Two-Way Transpose Multibit 6T SRAM Computing-in-Memory Macro for Inference-Training AI Edge Chips,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 57, no. 2, pp. 609-624, Feb. 2022.

[8]            Xin Si , Yung-Ning Tu, Wei-Hsing Huang, Jian-Wei Su, Pei-Jung Lu, Jing-Hong Wang, Ta-Wei Liu, Ssu-Yen Wu, Ruhui Liu, Yen-Chi Chou, Yen-Lin Chung, William Shih, Chung-Chuan Lo, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Nan-Chun Lien, Wei-Chiang Shih, Yajuan He, Qiang Li, Meng-Fan Chang, “A Local Computing Cell and 6T SRAM based Computing-in-Memory Macro with 8b MAC Operation for Edge AI Chips,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 56, no. 9, pp. 2817-2831, Sep. 2021.

[9]            Tzu-Hsiang Hsu, Yen-Kai Chen, Min-Yang Chiu, Guan-Cheng Chen, Ren-Shuo Liu, Chung-Chuan Lo, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, and Chih-Cheng Hsieh, “A 0.8V Multimode Vision Sensor for Motion and Saliency Detection with Ping-Pong PWM Pixel,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 56, no. 8, pp. 2516-2524, Aug. 2021.

[10]         Tzu-Hsiang Hsu, Yi-Ren Chen, Ren-Shuo Liu, Chung-Chuan Lo, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, Chih-Cheng Hsieh, “A 0.5V Real-Time Computational CMOS Image Sensor with Programmable Kernel for Feature Extraction,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 56, no. 5, pp. 1588-1596, May. 2021.

[11]         Yen-Cheng Chiu, Zhixiao Zhang, Jia-Jing Chen, Xin Si, Ruhui Liu, Yung-Ning Tu, Jian-Wei Su, Wei-Hsing Huang, Jing-Hong Wang, Wei-Chen Wei, Je-Min Hung, Shyh-Shyuan Sheu, Sih-Han Li, Chih-I Wu, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, “A 4-Kb 1-to-8-bit Configurable 6T SRAM-Based Computation-in-Memory Unit-Macro for CNN-Based AI Edge Processors,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 55, no. 10, pp. 2790-2801, Oct. 2020.

[12]         Xin Si, Jia-Jing Chen, Yung-Ning Tu, Wei-Hsing Huang, Jing-Hong Wang, Yen-Cheng Chiu, Wei-Chen Wei, Ssu-Yen Wu, Xiaoyu Sun, Rui Liu, Shimeng Yu, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Qiang Li, Meng-Fan Chang, “A Twin-8T SRAM Computation-in-Memory Unit-Macro for Multibit CNN-Based AI Edge Processors,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 55, no. 1, pp. 189-202, Jan. 2020.

[13]         Cheng-Xin Xue, Wei-Hao Chen, Je-Syu Liu, Jia-Fang Li, Wei-Yu Lin, Wei-En Lin, Jing-Hong Wang, Wei-Chen Wei, Tsung-Yuan Huang, Ting-Wei Chang, Tung-Cheng Chang, Hui-Yao Kao, Yen-Cheng Chiu, Chun-Ying Lee, Ya-Chin King, Chrong-Jung Lin, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, “Embedded 1-Mb ReRAM-Based Computing-in- Memory Macro With Multibit Input and Weight for CNN-Based AI Edge Processors,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 55, no. 1, pp. 203-215, Jan. 2020.

[14]         Kwuang-Han Chang and Chih-Cheng Hsieh, “A Calibration-Free 13-bit 10-MS/s Full-Analog SAR ADC With Continuous-Time Feedforward Cascaded (CTFC) Op-Amps,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 54, no. 10, pp. 2691-2702, Oct. 2019.

[15]         Wei-Hao Chen, Chunmeng Dou, Kai-Xiang Li, Wei-Yu Lin, Pin-Yi Li, Jian-Hao Huang, Jing-Hong Wang, Wei-Chen Wei, Cheng-Xin Xue, Yen-Cheng Chiu, Ya-Chin King, Chorng-Jung Lin, Ren-Shuo Liu, Chih-Cheng Hsieh, Kea-Tiong Tang, J. Joshua Yang, Mon-Shu Ho, Meng-Fan Chang, CMOS-integrated memristive non-volatile computing-in-memory for AI edge processors, Nature Electronics, vol. 2, pp. 420-428, Aug. 2019.

[16]         Kwuang-Han Chang and Chih-Cheng Hsieh, “A Calibration-Free 12-bit 50-MS/s Full-Analog SAR ADC With Feedback Zero-Crossing Detectors,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 54, no. 6, pp. 1624-1635, June. 2019.

[17]         Sung-En Hsieh, and Chih-Cheng Hsieh, “A 0.4 V 13-bit 270 kS/s SAR-ISDM ADC with Opamp-Less Time-Domain Integrator,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 54, no. 6, pp. 1648-1686, June. 2019.

[18]         Albert Yen-Chih Chiou, and Chih-Cheng Hsieh, “An ULV PWM CMOS Imager with Adaptive-Multiple-Sampling Linear Response, HDR Imaging, and Energy Harvesting,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 54, no. 1, pp. 298-306, Jan. 2019.

[19]         Sung-En Hsieh, Chen-Che Kao, and Chih-Cheng Hsieh, “A 0.5V 12-bit SAR ADC using Adaptive Time-Domain Comparator with Noise Optimization,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 53, no. 10, pp. 2763-2771, Oct. 2018.

[20]         Ting-I Chou, Kwuang-Han Chang, Jia-Yin Jhang, Shih-Wen Chiu, Guoxing Wang, Chia-Hsiang Yang, Herming Chiueh, Hsin Chen, Chih-Cheng Hsieh, Meng-Fan Chang, Kea-Tiong Tang*, A 1V 2.6mW Environmental Compensated Fully Integrated Nose-on-a-Chip, IEEE Transaction on Circuits and Systems II: Express Briefs (TCAS-II), vol. 65, no. 10, pp.1365-1369, Oct 2018.

[21]         Tzu-Hsiang Hsu, Ting Liao, Nien-An Lee, and Chih-Cheng Hsieh, “A CMOS Time-of-Flight Depth Image Sensor With In-Pixel Background Light Cancellation and Phase Shifting Readout Technique,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 53, no. 10, pp. 2898-2905, Oct. 2018.

[22]         Sung-En Hsieh and Chih-Cheng Hsieh, “A 0.44-fJ/Conversion-Step 11-Bit 600-kS/s SAR ADC With Semi-Resting DAC,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 53, no. 9, pp. 2595-2603, Sept. 2018.

[23]         Kwuang-Han Chang and Chih-Cheng Hsieh, “A 12-bit 150-MS/s Sub-Radix-3 SAR ADC with Switching Miller Capacitance Reduction,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 53, no. 6, pp. 1755-1764, June. 2018.

[24]         Kwuang-Han Chang and Chih-Cheng Hsieh, “A Hybrid Analog-to-Digital Conversion Algorithm with Sub-radix and Multiple Quantization Thresholds,” IEEE Transaction on Circuits and Systems V I, vol. 64, no. 6, pp. 1400-1408, June. 2017.

[25]         Chin Yin, Kuan-Lin Liu, Chin-Fong Chiu, and and Chih-Cheng Hsieh, ” A 32-stage 15-bit Digital Time Delay Integration Linear CMOS Image Sensor with Data Prediction Switching Technique,” IEEE Transaction on Electron Devices, vol. 64, no. 3, pp. 1167-1173, Mar. 2017.

[26]         Jin-Yi Lin and Chih-Cheng Hsieh, ” A 0.3 V 10-bit SAR ADC With First 2-bit Guess in 90 nm CMOS,” IEEE Transaction on Circuits and Systems VI, vol. 64, no. 3, pp. 562-572, Mar. 2017.

[27]         Pei-Chen Lee, Jin-Yi Lin, and Chih-Cheng Hsieh, ” A 0.4 V 1.94 fJ/conversion-step 10-bit 750 kS/s SAR ADC with Input-Range-Adaptive Switching,” IEEE Transaction on Circuits and Systems VI, vol. 63, no. 12, pp. 2149-2157, Dec. 2016.

[28]         Sung-En Hsieh and Chih-Cheng Hsieh, ” A 0.3V 0.705fJ/Conversion-step 10-bit SAR ADC with Shifted Monotonic Switching Procedure in 90nm CMOS,” IEEE Transaction on Circuits and Systems V II, vol. 63, no. 12, pp. 1171-1175, Dec. 2016.

[29]         Albert Yen-Chih Chiou and Chih-Cheng Hsieh, ” A 137dB Dynamic Range and 0.32V Self-Powered CMOS Imager with Energy Harvesting Pixels,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol 51, no. 11, pp. 2769-2776, Nov. 2016.

[30]         Pei-Yi Lai Lee, Chih-Wen Lu, Chih-Cheng Hsieh, Tsin-Yuan Chang, Jenny Yi-Chun Liu, Hsin-Chin Liang, Hsiang-Ning Wu, Electric Hum Signal Readout Circuit for Touch Screen Panel Applications, Journal of Display Technology, vol. 12, no. 11, pp. 1444-145, Nov. 2016.

[31]         Chin Yin, Chin-Fong Chiu, and Chih-Cheng Hsieh, ” A 0.5 V, 14.28 kfps, 109 dB Smart Image Sensor With Array-Level Image Signal Processing for IoT Applications,” IEEE Transaction on Electron Devices, vol. 63, no. 3, pp. 1134-1140, Mar. 2016.

[32]         Yan-Jiun Chen, Kwuang-Han Chang, and Chih-Cheng Hsieh, “A 2.02V5.16 fJ/Conversion-step 10-Bit Hybrid Coarse-Fine SAR ADC With Time-domain Quantizer in 90-nm CMOS,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 51, no. 2, pp. 357-364, Feb. 2016.

[33]         Chih-Lin Lee, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.5 V/1.8 V High Dynamic Range CMOS Imager for Artificial Retina Applications, IEEE Sensors Journal, vol. 15, no. 12, pp. 1625-1632, Dec. 2015.

[34]         Jin-Yi Lin and Chih-Cheng Hsieh, A 0.3V 10-bit 1.17f SAR ADC with Merge and Split Switching in 90nm CMOS, IEEE Transaction on Circuits and Systems V I, vol. 62, no. 1, pp. 70-79, Jan. 2015.

[35]         Shih-Wen Chiu, Jen-Huo Wang, Kwuang-Han Chang, Ting-Hau Chang, Chia-Min Wang, Chia-Lin Chang, Chen-Ting Tang, Chien-Fu Chen, Chung-Hung Shih, Han-Wen Kuo, Li-Chun Wang, Hsin Chen, Chih-Cheng Hsieh, Meng-Fan Chang, Yi-Wen Liu, Tsan-Jieh Chen, Chia-Hsiang Yang, Herming Chiueh, Juyo-Min Shyu, Kea-Tong Tang, A Fully Integrated Nose-on-a-Chip for Rapid Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia, IEEE Transaction on Biomedical Circuits and Systems, vol. 8, no. 6, pp. 765-778, Dec. 2014.

[36]         Wei-Fan Chou, Shang-Fu Yeh, Chin-Fong Chiu, and Chih-Cheng Hsieh, A Linear-Logarithmic CMOS Image Sensor with Pixel-FPN Reduction and Tunable Response Curve, IEEE Sensors Journal, vol. 14, no. 5, pp. 1625-1632, May 2014.

[37]         Meng-Ting Chung, Chih-Lin Lee, Chin Yin, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.5 V PWM CMOS Imager with 82 dB Dynamic Range and 0.055% Fixed-Pattern-Noise, IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 48, no. 10, pp. 2522-2530, Oct. 2013.

[38]         Chi-Ying Lee, Chih-Cheng Hsieh, and Jenn-Chyou Bor, A 2.4-GHz 10-Mbps BFSK Embedded Transmitter With a Stacked-LC DCO for Wireless Testing Systems, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, vol. 21, no. 9, pp. 1727-1737, Sep. 2013

[39]         Shang-Fu Yeh, and Chih-Cheng Hsieh, and Ka-Yi Yeh, A 3 megapixel 100Fps 2.8gm Pixel Pitch CMOS Image Sensor Layer with Built-in Self-test for 3D Integrated Imagers, IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 48, no. 3, pp. 839-849, Mar. 2013.

[40]         Chih-Lin Lee, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.8V 4096 Pixels CMOS Sense-and-Stimulus Imager for Retinal Prosthesis, IEEE Transaction on Electron Devices, vol. 60, no. 3, pp. 1162-1168, Mar. 2013.

[41]         Shang-Fu Yeh, and Chih-Cheng Hsieh, A Novel Single Slope ADC Design for Full Well Capacity Expansion of CMOS Image Sensor, IEEE Sensors Journal, vol. 13, no. 3, pp. 1012-1017, Mar. 2013.

[42]         Wei-Lin Chen, and Chih-Cheng Hsieh, Exploration of Second-Order Effects in High-Performance Continuous-Time UG Modulators Using Discrete-Time Models, IEEE Transaction on Circuits and Systems V I, vol. 59, no. 12, pp. 2890-2900, Dec. 2012.

[43]         Tsan-Jieh Chen, Herming ChiuehChih-Cheng Hsieh*, Chin Yin, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai, and Chin-Fong Chiu, A High Definition Image Pre-Processing System for Multi-Stripe Satellites Image Sensors, IEEE Sensors Journal, vol. 12, no. 9, pp. 2859-2865, Sep. 2012.

[44]         Shang-Fu Yeh, Chih-Cheng Hsieh, Chiao-Jen Cheng, and Chun-Kai Liu, A Dual-Exposure Single-Capture Wide Dynamic Range CMOS Image Sensor with Column-Wise Highly/Lowly-Illuminated Pixel Detection, IEEE Transaction on Electron Devices, vol. 59, no. 7, pp. 1948-1955, July 2012.

[45]         Kea-Tiong Tang, Shih-Wen Chiu, Meng-Fan Chang*, Chih-Cheng Hsieh*, and Juyo-Min Shyu*, A Low-Power Electronic Nose Signal Processing Chip for a Portable Artificial Olfaction System, IEEE Transaction on Biomedical Circuits and Systems, vol. 5, no. 4, pp. 380-390, Aug. 2011.

[46]         Chung-Yu Wu*; Yu-Chuan Shih; Jeng-Feng Lan; Chih-Cheng Hsieh; Chien- Chang Huang; Jr-Houng Lu; Design, Optimization, and Performance Analysis of New Photodiode Structures for CMOS Active-Pixel-Sensor (APS) Imager Applications, IEEE Sensor Journal, vol. 4, no. 1, pp. 135-144, Feb. 2004.

[47]         Chih-Cheng Hsieh, Chung-Yu Wu*, Tai-Ping Sun, Far-Wen Jih; and Ya-Tung Cherng, High-performance CMOS buffered gate modulation input (BGMI) readout circuits for IR FPA, IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 33, no. 8, pp. 1188-1198, Aug. 1998.

[48]         Chih-Cheng Hsieh, Chung-Yu Wu* and Tai-Ping Sun, A New Cryogenic CMOS Readout Structure for Infrared Focal Plane Array, IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 32, no. 8, pp. 1192-1199, Aug. 1997.

[49]         Chih-Cheng Hsieh, Chung-Yu Wu*, Far-Wen Jih and Tai-Ping Sun, Focal-Plane-Arrays and CMOS Readout Techniques of Infrared Imaging Systems, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 7, no. 4, pp. 594-605, Aug. 1997.

[50]         Chung-Yu Wu* and Chih-Cheng Hsieh, New Design Techniques for a Complementary Metal-Oxide Semiconductor Current Readout Integration Circuit for Infrared Detector arrays, Optical Engineering, vol. 34, no. 1, pp. 160-168, Jan. 1995.

International Conference

[1]            Hsin Yu, John Carl Joel Salao Marquez, Chih-Cheng Hsieh, A -20oC~+107oC 52mk-NETD Reference-cell-free 15-bits ROIC for 80×60 Microbolometer Thermal Imager, 2023 Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI Symposium), June. 2023.

[2]            Yu-Hsiang Huang, Min-Ruei Wu, Chih-Cheng Hsieh, A CMOS Image Sensor With 1.6us Conversion Time 10-bits Column-Parallel Hybrid ADC Using Self-Adaptive Charge-Injection Cell, 2023 International Image Sensor Workshop (IISW), May. 2023.

[3]            P-C. Wu, J-W. Su, L-Y. Hong, J-S. Ren, C-H. Chien, H-Y. Chen, C-E. Ke, H-M. Hsiao, S-H. Li, S-S. Sheu, W-C. Lo, S-C. Chang, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, M-F. Chang, A 22-nm 832-kb Hybrid-Domain Floating-Point SRAM In-Memory-Compute Macro with 16.2-70.2TFLOPS/W for High-Accuracy AI-Edge Devices, 2023 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2023.

[4]            W-H. Huang, T-H. Wen, J-M. Hung, W-S. Khwa, Y-C. Lo, C-J. Jhang, H-H. Hsu, Y-H. Chin, Y-C. Chen, C-C. Lo, R-S. Liu, K-T. Tang, Chih-Cheng Hsieh, Y-D. Chih, T-Y. Chang, M-F. Chang, A Nonvolatile AI-Edge Processor with 4MB SLC-MLC Hybrid-Mode ReRAM Compute-in-Memory Macro and 51.4-251TOPS/W, 2023 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2023.

[5]            Y-C. Chiu, W-S. Khwa, C-Y. Li, F-L. Hsieh, Y-A. Chien, G-Y. Lin, P-J. Chen, T-H. Pan, D-Q. You, F-Y. Chen, A. Lee, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, Y-D. Chih, T-Y. Chang, M-F. Chang, A 22-nm 8-Mb 46.4-160.1-TOPS/W STT-MRAM Near-Memory-Computing Macro with 8b precision for AI-edge Devices, 2023 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2023.

[6]            Min-Yang Chiu, Guan-Cheng Chen, Yu-Hsiang Huang, Tzu-Hsiang Hsu, Chung-Chuan Lo, Ren-Shuo Liu, Meng-Fan Chang, Kea-Tiong Tang, Chih-Cheng Hsieh, A 0.56V/0.8V Vision Sensor with Temporal Contrast Pixel and Column-Parallel Local Binary Pattern Extraction for Dynamic Depth Sensing Using Stereo Vision, in 2021 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2022.

[7]            T-H. Hsu, G-C. Chen, Y-R. Chen, C-C. Lo, R-S. Liu, M-F. Chang, K-T. Tang, Chih-Cheng Hsieh, A 0.8V Intelligent Vision Sensor with Tiny Convolutional Neural Network and Programmable Weights Using Mixed-Mode Processing-in-Sensor Technique for Image Classification, 2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2022.

[8]            P-C. Wu, J-W. Su, Y-L. Chung, L-Y. Hong, J-S. Ren, F-C. Chang, Y. Wu, H-Y. Chen, C-H. Lin, H-M. Hsiao, S-H. Li, S-S. Sheu, S-C. Chang, W-C. Lo, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, C-I. Wu, M-F. Chang, A 28nm 1Mb Time-Domain Computing-in-Memory 6T-SRAM Macro with a 6.6ns Latency, 1241GOPS and 37.01TOPS/W for 8b-MAC Operations for Edge-AI Devices, 2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2022.

[9]            J-M. Hung, Y-H. Huang, S-P. Huang, F-C. Chang, T-H. Wen, C-I. Su, W-S. Khwa, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, Y-D. Chih, T-Y. J. Chang, M-F. Chang, An 8-Mb DC-Current-Free Binary-to-8b Precision ReRAM Nonvolatile Computing-in-Memory Macro using Time-Space-Readout with 1286.4 – 21.6TOPS/W for Edge-AI Devices, 2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2022.

[10]         Y-C. Chiu, W-S. Khwa, C-S. Yang, S-H. Teng, H-Y. Huang, F-C. Chang, Y. Wu, Y-A. Chien, F-L. Hsieh, C-Y. Li, G-Y. Lin, P-J. Chen, T-H. Pan, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, C-P. Lo, Y-D. Chih, T-Y. J. Chang, M-F. Chang, A 22nm 4Mb STT-MRAM Data-Encrypted Near-Memory Computation Macro with a 192GB/s Read- and-Decryption Bandwidth and 25.1-55.1TOPS/W 8b MAC for AI Operations, 2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2022.

[11]         Chih-Cheng Chen, Chih-Cheng Hsieh, A 12-ENOB Second-Order Noise Shaping SAR ADC with PVT-insensitive Voltage-Time-Voltage Converter, in 2021 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2021.

[12]         Hsin-Yu Wu, Wei-Tse Kao, Harrison Hao-Yu Ku, Cheng-Te Wang, Chih-Cheng Hsieh, Ren-Shuo Liu, Kea-Tiong Tang, Chung-Chuan Lo, A Bio-Inspired Motion Detection Circuit Model for the Computation of Optical Flow: The Spatial-Temporal Filtering Reichardt Model, in 2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS), June. 2021.

[13]         Wen-Chieh Wu, Chen-Fu Yeh, Alexander James White, Cheng-Te Wang, Zuo-Wei Yeh, Chih-Cheng Hsieh, Ren-Shuo Liu, Kea-Tiong Tang, Chung-Chuan Lo, Integer Quadratic Integrate-and-Fire (IQIF): A Neuron Model for Digital Neuromorphic Systems, in 2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS), June. 2021.

[14]         Wei-Chih Lai, Tzu-Hsiang Hsu, Chih-Cheng Chen, Chih-Cheng Hsieh, A 12-Bit SAR ADC with Reference Voltage Ripple Suppression, in 2021 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2021.

[15]         C-X. Xue, J-M. Hung, H-Y. Kao, Y-H. Huang, S-P. Huang, F-C. Chang, P. Chen, T-W. Liu, C-J. Jhang, C-I. Su, W-S. Khwa, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, Y-D. Chih, T-Y. J. Chang, M-F. Chang, A 22nm 4Mb 8b-Precision ReRAM Computing-in-Memory Macro with 11.91 to 195.7TOPS/W for Tiny AI Edge Devices, 2021 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2021.

[16]         J-W. Su, Y-C. Chou, R. Liu, T-W. Liu, P-J. Lu, P-C. Wu, Y-L. Chung, L-Y. Hung, J-S. Ren, T. Pan, S-H. Li, S-C. Chang, S-S. Sheu, W-C. Lo, C-I. Wu, X. Si, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, M-F. Chang, A 28nm 384kb 6T-SRAM Computation-in-Memory Macro with 8b of Precision for AI Edge Chips, 2021 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2021.

[17]         You-Shin Chen, Tzu-Hsiang Hsu, Guan-Cheng Chen, Chien-Wen Chen, Chih-Cheng Hsieh, A Monolithic Optical Encoder Using CMOS Image Sensor with Background Light Cancellation, 2020 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), Oct. 2020.

[18]         Tzu-Hsiang Hsu, Yen-Kai Chen, Jun-Shen Wu, Wen-Chien Ting, Cheng-Te Wang, Chen-Fu Yeh, Syuan-Hao Sie, Yi-Ren Chen, Ren-Shuo Liu, Chung-Chuan Lo, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, Chih-Cheng Hsieh, A 0.8V Multimode Vision Sensor for Motion and Saliency Detection with Ping-Pong PWM Pixel, 2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2020.

[19]         J-W. Su, X. Si, Y-C. Chou, T-W. Chang, W-H. Huang, Y-N. Tu, R. Liu, P-J. Lu, T-W. Liu, J-H. Wang, Z. Zhang, H. Jiang, S. Huang, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, S-S. Sheu, S-H. Li, H-Y. Lee, S-C. Chang, S. Yu, M-F. Chang, A 28nm 64Kb Inference-Training Two-Way Transpose Multibit 6T SRAM Compute-in-Memory Macro for AI Edge Chips, 2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2020.

[20]         C-X. Xue, T-Y. Huang, J-S. Liu, T-W. Chang, H-Y. Kao, J-H. Wang, T-W. Liu, S-Y. Wei, S-P. Huang, W-C. Wei, Y-R. Chen, T-H. Hsu, Y-K. Chen, Y-C. Lo, T-H. Wen, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, M-F. Chang, A 22nm 2Mb ReRAM Compute-in-Memory Macro with 121-28TOPS/W for Multibit MAC Computing for Tiny AI Edge Devices, 2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2020.

[21]         X. Si1, Y-N. Tu, W-H. Huang, J-W. Su, P-J. Lu, J-H. Wang, T-W. Liu, S-Y. Wu, R. Liu, Y-C. Chou, Z. Zhang, S-H. Sie, W-C. Wei, Y-C. Lo, T-H. Wen, T-H. Hsu, Y-K. Chen, W. Shih, C-C. Lo, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, N-C. Lien, W-C. Shih, Y. He, Q. Li, M-F. Chang, A 28nm 64Kb 6T SRAM Computing-in-Memory Macro with 8b MAC Operation for AI Edge Chips, 2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2020.

[22]         [Invited] Tzu-Hsiang Hsu, Yen-Cheng Chiu, Wei-Chen Wei, Yun-Chen Lo, Chung-Chuan Lo, Ren-Shuo Liu, Kea-Tiong Tang, Meng-Fan Chang, and Chih-Cheng Hsieh, AI Edge Devices Using Computing-In-Memory and Processing-In-Sensor: From System to Device, 2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), Dec. 2019.

[23]         Tzu-Hsiang Hsu, R.-S. Liu, C.-C. Lo, K.-T. Tang, M.-F. Chang, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.5V Real-time Computational CMOS Image Sensor with Programmable Kernel for Always-on Feature Extraction, 2019 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2019.

[24]         Yi-Hsuan Lin and Chih-Cheng Hsieh, An Energy-Efficient 12b 20MS/s Time-Interleaved SAR ADC Using Shared Semi-Resting DAC Switching, 2019 IEEE International Conference on Analog VLSI circuits (AVIC), Oct. 2019.

[25]         K.-T. Tang, W.-C. Wei, Z.-W. Yeh, T.-H. Hsu, Y.-C. Chiu, C.-X. Xue, Y.-C. Kuo, T.-H. Wen, M.-S. Ho, C.-C. Lo, R.-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh and M.-F. Chang, Considerations of Integrating Computing-In-Memory and Processing-In-Sensor into Convolutional Neural Network Accelerators for Low-Power Edge Devices, 2019 IEEE Symposia on VLSI Circuits (VLSI Symposia), Jun. 2019.

[26]         Yung-Te Chang, Min-Rui Wu, Chih-Cheng Hsieh, A 40MS/S 12-Bit Zero-Crossing Based SAR-Assisted Two-Stage Pipelined ADC with Adaptive Level Shifting, 2019 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2019.

[27]         You-Shin Chen, Tzu-Hsiang Hsu, Chien-Wen Chen, and Chih-Cheng Hsieh, A Current-Mode Differential Sensing CMOS Imager for Optical Linear Encoder, 2019 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2019.

[28]         C-X. Xue, W-H. Chen, J-S. Liu, J-F. Li, W-Y. Lin, W-E. Lin, J-H. Wang, W-C. Wei, T-W. Chang, T-C. Chang, T-Y. Huang, H-Y. Kao, S-Y. Wei, Y-C. Chiu, C-Y. Lee, C-C. Lo, Y-C. King, C-J. Lin, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, M-F. Chang, A 1Mb Multibit ReRAM Computing-In-Memory Macro with 14.6ns Parallel MAC Computing Time for CNN-Based AI Edge Processors, 2019 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2019.

[29]         X. Si1, J-J. Chen1, Y-N. Tu1, W-H. Huang, J-H. Wang, W-C. Wei, S-Y. Wu, X. Sun, R. Liu, S. Yu, R-S. Liu1, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, Q. Li, M-F. Chang, Twin-8T SRAM Computation-In-Memory Macro for Multiple-Bit CNN- Based Machine Learning, 2019 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2019.

[30]         Kwuang-Han Chang, and Chih-Cheng Hsieh, A Calibration-Free 0.7-V 13-bit 10-MS/s Full-Analog SAR ADC with Continuous-Time Feedforward Cascaded (CTFC) Op-Amps, 2018 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2018.

[31]         Hsiang-Lin Chen, Sung-En Hsieh, Tzu-Hsiang Hsu, and Chih-Cheng Hsieh, A CMOS Imager for Reflective Pulse Oximeter with Motion Artifact and Ambient Interference Rejections, 2018 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2018.

[32]         H Chen, Y-C Chang, S-R Yeh, Chih-Cheng Hsieh, K-T Tang, P-H Hsieh, Y-T Liao, R Perumel, J-F Chuang, C-C Chang, Y-C Chen, S. H. Chen, S-E Hsieh, Y-P Chen, Y-T Chen, T-H Liu, Y-M Chang, W-C Lai, C-Y Wu, Y-H Chen, Y-C Weng, Development of a Multisite, Closed-loop Neuromodulator for the Theranosis of Neural Degenerative Diseases, 2018 IEEE Symposia on VLSI Circuits (VLSI Symposia), Jun. 2018.

[33]         Sung-En Hsieh and Chih-Cheng Hsieh, A 0.4V 13b 270kS/s SAR-ISDM ADC with an Opamp-Less Time-Domain Integrator, 2018 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2018.

[34]         W-H. Chen, K-X. Li, W-Y. Lin, K-H. Hsu, P-Y. Li, C-H. Yang, C-X. Xue, E-Y. Yang, Y-K. Chen, Y-S. Chang, T-H. Hsu, Y-C. King, C-J. Lin, R-S. Liu, Chih-Cheng Hsieh, K-T. Tang, M-F. Chang, A 65nm 1Mb Nonvolatile Computing-in-Memory ReRAM Macro with Sub-16ns Multiply-and-Accumulate for Binary DNN AI Edge Processors, 2018 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2018.

[35]         Chen-Che Kao, Sung-En Hsieh, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.5V 12-bit SAR ADC using Adaptive Time-Domain Comparator with Noise Optimization, 2017 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2017.

[36]         Ting Liao, Nien-An Lee, and Chih-Cheng Hsieh, A CMOS Time of Flight (TOF) Depth Image Sensor with In-Pixel Background Cancellation and Sensitivity Improvement Using Phase Shifting Readout Technique, 2017 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2017.

[37]         Tzu-Hsiang Hsu, and Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, A CMOS Imaging Platform Using Single Photon Avalanche Diode Array in Standard Technology, 2017 IEEE Sensors Conference, Oct. 2017.

[38]         [Invited] Chih-Cheng Hsieh and Albert Yen-Chih Chiou, Low-voltage High-dynamic-range CMOS Imager with Energy Harvesting, 2016 International Workshop on Image Sensors and Imaging Systems (IWISS), Nov. 2016.

[39]         Kuan-Lin Liu, Sheng-Yeh Lai, Chin-Fong Chiu, and Chih-Cheng Hsieh, A Time Delay Multiple Integration Linear CMOS Image Sensor for Multispectral Satellite Telemetry, 2016 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2016.

[40]         Albert Yen-Chih Chiou, Sung-En Hsieh, Yan-Quan Pan, Chia-Chi Kuo, and Chih-Cheng Hsieh, An Integrated CMOS Optical Sensing Chip for Multiple Bio-Signal Detections, 2016 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2016.

[41]         Kwuang-Han Chang, and Chih-Cheng Hsieh, A 12 bit 150 MS/s 1.5 mW SAR ADC with Adaptive Radix DAC in 40 nm CMOS, IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2016.

[42]         Sung-En Hsieh and Chih-Cheng Hsieh, A 0.44fJconversion-step 11b 600KSs SAR ADC with Semi-Resting DAC, 2016 IEEE Symposia on VLSI Circuits (VLSI Symposia), Jun. 2016.

[43]         Sung-En Hsieh and Chih-Cheng Hsieh, A 0.3V 0.705fJ/Conversion-step 10-bit SAR ADC with Shifted Monotonic Switching Scheme in 90nm CMOS, 2016 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2016.

[44]         Pei-Chen Lee, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.4V 1.94fJ/Conversion-Step 10b 750kS/S SAR ADC with Input-Range-Adaptive Switching, 2016 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2016.

[45]         Kwuang-Han Chang, and Chih-Cheng Hsieh, A 12b 10MS/s 18.9fJ/Conversion- step Sub-radix-2 SAR ADC, 2016 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2016.

[46]         Chia-Chi Kuo, and Chih-Cheng Hsieh, A 132dB DR Readout IC with Pulse Width Modulation for IR Focal Plane Arrays, 2015 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2015.

[47]         Albert Yen-Chih Chiou, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.4V Self-Powered CMOS Imager with 140dB Dynamic Range and Energy Harvesting, 2015 IEEE Symposia on VLSI Circuits (VLSI Symposia), Jun. 2015.

[48]         Chih-Hao Lin, and Chih-Cheng Hsieh, A Dual-Mode CMOS Imager for Free-Space Optical Communication with Signal Light Source Tracking and Background Cancellation, 2015 International Image Sensor Workshop (IISW), Jun. 2015.

[49]         Sung-En Hsieh, Cheng-Kang Ho, and Chih-Cheng Hsieh, A 1.2V 1MS/S 7.65fJ/Conversion-Step 12-Bit Hybrid SAR ADC with Time-to-Digital Converter, 2015 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2015.

[50]         Jin-Yi Lin, Kwuang-Han Chang, Chen-Che Kao, Shih-Chin Lo, Yan-Jiun Chen, Pei-Chen Lee, Chi-Hui Chen, Chin Yin, and Chih-Cheng Hsieh, An 8-bit Column-Shared SAR ADC for CMOS image Sensor Applications, 2015 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2015.

[51]         Zheng-Wei Huang, Chin-Fong Chiu and Chih-Cheng Hsieh, An In-pixel Equalizer with kTC Noise Cancellation and FPN Reduction, 2015 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2015.

[52]         [Invited] Chih-Cheng Hsieh, Chin Yin, Albert Yen-Chih Chiou and Chih-Lin Lee, Design of Low-voltage Low-Power CMOS Imager, 2014 Asian Image Sensors and Imaging Systems Symposium (AISISS), Dec. 2014.

[53]         Yan-Jiun Chen, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.4V 2.02fJ/Conversion-step 10-bit Hybrid SAR ADC with Time-domain Quantizer in 90nm CMOS, 2014 IEEE Symposia on VLSI Circuits (VLSI Symposia), Jun. 2014.

[54]         Shih-Wen Chiu, Jen-Ho Wanf, Kwuang-Han Chang, Hiang-Chiu Wu, Hsin Chen, Chih-Cheng Hsieh, Meng-Fan Chang, Guoxing Wang, Kea-Tiong Tang, A signal acquisition and processing chip with built-in cluster for chemiresistive gas sensor array, 2014 IEEE International New Circuits and Sysytems Conference (NEWCAS), Jun. 2014.

[55]         Chih-Hao Lin, Che-Chun Lin, Ren-Jr. Chen, and Chih-Cheng Hsieh, A Dual-Mode CMOS Image Sensor for Optical Wireless Communication, 2014 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2014.

[56]         K-T. Tang, S-W. Chiu, C-H. Shih, C-L. Chang, C-M. Yang, D-J. Yao, J-H. Wang, C-M. Huang, H. Chen, K-H. Chang, Chih-Cheng. Hsieh, T-H. Chang, M-F. Chang, C-M. Wang, Y-W. Liu, T-J. Chen, C-H. Yang, H. Chiueh, J-M. Shyu, “A 0.5V 1.27mW Nose-on-a-Chip for Rapid Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia,” 2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2014.

[57]         Chin Yin, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.5V 34.4uW 14.28kfps 105dB Smart Image Sensor with Array-level Analog Signal Processing, 2013 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2013

[58]         [Invited] Chih-Cheng Hsieh, Chin Yin, Albert Yen-Chih Chiou and Chih-Lin Lee, Low-voltage Low-power and Smart CMOS Image Sensor, 2013 Asian Symposium on Advanced Image Sensors and Imaging Systems in Hamamatsu, Oct. 2013.

[59]         Hsin-Han Chen, and Chih-Cheng Hsieh, An Inverter-based Capacitive Trans-impedance Amplifier Readout with Offset Cancellation and Temporal Noise Reduction for IR Focal Plane Array, 2013 International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging (ISPDI), June. 2013

[60]         Chin Yin, and Chih-Cheng Hsieh, A 1V 14kfps Smart CMOS Imager with Tracking and Edge-detection Modes for Biomedical Monitoring, 2013 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2013

[61]         Chang-Yuan Liou, and Chih-Cheng Hsieh, A 2.4-to-5.2fJ/Conversion-step 10b 0.5-to-4MS/s SAR ADC with Charge Average Switching DAC in 90nm CMOS, 2013 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2013

[62]         [Invited] Chih-Cheng Hsieh and Meng-Ting Chung, An Ultra-Low Voltage CMOS Imager with Novel Pulse-Width-Modulation Readout, 2012 International Display Workshops (IDW), Dec. 2012

[63]         Chuan-Hung Hsiao, Wei-Lin Chen, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.8 V 80.3 dB SNDR Stage-Shared GU Modulator with Chopper-Embedded Switched-Opamp for Biomedical Application, 2012 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2012.

[64]         Jin-Yi Lin, Hsin-Yuan Huang, Chih-Cheng Hsieh, and Hung-I Chen A 0.05mm2 0.6V 500kS/s 14.3fJ/Conversion-step 11-bit Two-step Switching SAR ADC for 3-Dimensional Stacking CMOS Imager, 2012 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2012.

[65]         Jui-Hsin Chang, Kuo-Wei Cheng, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, Linear CMOS Image Sensor with Time-Delay Integration and Interlaced Super-Resolution Pixel, 2012 IEEE Sensors Conference, Oct. 2012.

[66]         Wei-Fan Chou, Shang-Fu Yeh, and Chih-Cheng Hsieh, A 143dB 1.96% FPN Linear-Logarithmic CMOS Image Sensor with Threshold-Voltage Cancellation and Tunable Linear Range, 2012 IEEE Sensors Conference, Oct. 2012.

[67]         Shan-Ju Tsai, Yen-Chun Chen, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, A Column-Parallel SA ADC with Linearity Calibration for CMOS Imagers, 2012 IEEE Sensors Conference, Oct. 2012.

[68]         Hsin-Yuan Huang, Jin-Yi Lin, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, A 9.2b 47fJ/Conversion-Step Asynchronous SAR ADC with Input Range Prediction DAC Switching, 2012 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), May. 2012.

[69]         Kuo-Wei Cheng, Chin Yin, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, Time-Delay Integration Readout with Adjacent Pixel Signal Transfer for CMOS Image Sensor, 2012 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2012.

[70]         Meng-Ting Chung and Chih-Cheng Hsieh, A 0.5V 4.95µW 11.8fps PWM CMOS Imager With 82dB Dynamic Range and 0.055% Fixed-Pattern-Noise, 2012 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Feb. 2012.

[71]         Kea-Tiong Tang; Shih-Wen Chiu; Meng-Fan Chang; Chih-Cheng Hsieh*; and Jyuo-Min Shyu, A wearable Electronic Nose SoC for healthier living, 2011 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), Nov. 2011.

[72]         Chin-Lin Lee and Chih-Cheng Hsieh, A 0.8V 64×64 CMOS Imager with Integrated Sense-and-Stimulus Pixel for Artificial Retina Applications, 2011 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (ASSCC), Nov. 2011.

[73]         Shang-Fu Yeh, Chih-Cheng Hsieh, Chiao-Jen Cheng and Chun-Kai Liu, A Novel Single Slope ADC Design for Wide Dynamic Range CMOS Image Sensors, 2011 IEEE Sensors Conference, Oct. 2011.

[74]         Lo-Wei Huang, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang*, Ying-Zong Juang* and Chin-Fong Chiu*, A 1.8V Readout Integrated Circuit with Adaptive Transimpedance Control Amplifier for IR Focal Plane Arrays, 2011 IEEE Sensors Conference, Oct. 2011.

[75]         Chin Yin, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang*, Ying-Zong Juang* and Chin-Fong Chiu*, An Information Sensor with In-Pixel-Processing for Geriatric Nursing, 2011 IEEE Sensors Conference, Oct. 2011.

[76]         Shang-Fu Yeh, Jin-Yi Lin, Chih-Cheng Hsieh, Ka-Yi Yeh* and Chung-Chi Jim Li*, A New CMOS Image Sensor Readout Structure for 3D Integrated Imagers, 2011 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), Sep. 2011.

[77]         Chin-Lin Lee and Chih-Cheng Hsieh, A 0.6V CMOS Image Sensor with in-Pixel Biphasic Current Driver for Biomedical Application, 2011 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), pp. 1455-1458, May. 2011.

[78]         Tsan-Jieh Chen, Chih-Hui Weng, Herming Chiueh*, Chih-Cheng Hsieh*, Shang-Fu Yeh, Wen-Hsu Chang, Ying-Zong Juang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, The Prototype of Real-Time Image Pre-Processing System for Satellites’ Remote Sensing, 2011 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), pp. 1992-1996, May. 2011

[79]         Shang-Fu Yeh, Chih-Cheng Hsieh, Chin-Fong Chiu, and Hann-Huei Tsai, An Image Lag Free CMOS Image Sensor with Constant-Residue Reset, 2011 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT), Apr. 2011.

[80]         Sung-Min Chin and Chih-Cheng Hsieh, A New Rail-to-Rail Comparator with Adaptive Power Control for Low Power SAR ADCs in Biomedical Application, 2010 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), pp. 1575-1578, May. 2010.

[81]         Chih-Cheng Hsieh, Wei-Yu Chen, and Chung-Yu Wu, A High Performance Linear Current Mode Image Sensor, 2009 IEEE International Symp. on Circuits and Systems (ISCAS), pp. 1273-1276, May. 2009.

[82]         Chih-Cheng Hsieh, Chung-Yu Wu, Far-Wen Jih, Tai-Ping Sun and Horng Chang, A New CMOS Readout Circuit Design for the IR FPA with Adaptive Gain Control and Current-Mode Background Suppression, 1996 IEEE International Symp. on Circuits and Systems, vol. 1, pp. 137-140, May. 1996.

[83]         Chih-Cheng Hsieh, Chung-Yu Wu, Far-Wen Jih, Tai-Ping Sun and Sheng-Jenn Yang, A New Switch-Current Integration Readout Structure for Infrared Focal Plane Array, Infrared Technology XX, Proc. SPIE, vol. 2269, pp. 718-726, Jul. 1994.

[84]         Chung-Yu Wu, Chih-Cheng Hsieh, Far-Wen Jih, Tai-Ping Sun and Sheng-Jenn Yang, A New Share-Buffered Direct-Injection Readout Structure for Infrared Detector, Infrared Technology XIX, Proc. SPIE, vol. 2020, pp. 57-64, 1993.

Local conference

[1]            Hsin Yu, Chih-Cheng Hsieh, A 53mK-NETD Low Power ROIC for 80*60 Microbolometer CMOS Thermal Image Sensor with Ultra High Dynamic Range, 2022 VLSI Design/CAD Symposium, Virtual Meeting, Taiwan, Aug. 2-5, 2022.

[2]            Min-Ruei Wu, Chih-Cheng Hsieh, A 400KS/s 62.6pJ/c.-s 10-bits Column-Parallel Hybrid ADC Using Self-Adaptive Charge-Injection Cell and Single-Slope Conversion, 2022 VLSI Design/CAD Symposium, Virtual Meeting, Taiwan, Aug. 2-5, 2022.

[3]            Chih-Cheng Chen, Chih-Cheng Hsieh, A 12-ENOB 2nd-order Noise Shaping SAR ADC with Voltage-Time-Voltage Converter, 2021 VLSI Design/CAD Symposium, Virtual Meeting, Taiwan, Aug. 4-7, 2021.

[4]            Yu-Tang Shen, Chi-Chun Chang, Yu-Hsiang Huang, Min-Yang Chiu, Guan-Cheng Chen, Chih-Cheng Hsieh, A 12-bit 350-kS/s Column-Parallel Single-Slope ADC Readout Circuit Using Charge-Pump Phase-Locked Loop and Double-Edge Triggered Gray Code Counter, 2020 VLSI Design/CAD Symposium, Taichung, Taiwan, Aug. 4-7, 2020.

[5]            Wei-Chih Lai, Chih-Cheng Chen, Chih-Cheng Hsieh, A 12-bit SAR ADC with Reference Voltage Ripple Suppression, 2020 VLSI Design/CAD Symposium, Taichung, Taiwan, Aug. 4-7, 2020.

[6]            iBest Paper AwardjTzu-Hsiang Hsu, Chih-Cheng Hsieh, A 0.5V Real-time Computational CMOS Image Sensor with Programmable Kernel for Always-on Feature Extraction, 2019 VLSI Design/CAD Symposium, Kaohsiung, Taiwan, Aug. 6-9, 2019.

[7]            You-Shin Chen, T.-H. Hsu, C.-W. Chen, Chih-Cheng Hsieh, A Low Noise Optical Encoder with Background Light Cancellation Using Photodiodes in Series, 2019 VLSI Design/CAD Symposium, Kaohsiung, Taiwan, Aug. 6-9, 2019.

[8]            Yi-Hsuan Lin, Chih-Cheng Hsieh, An Energy-Efficient 12b 20MS/s Time-Interleaved SAR ADC, 2019 VLSI Design/CAD Symposium, Kaohsiung, Taiwan, Aug. 6-9, 2019.

[9]            Min-Yang Chiu, Guan-Cheng Chen, Tzu-Hsiang Hsu, Chih-Cheng Hsieh, A 64×64 Pixels CMOS Image Sensor Using Pseudo Multiple Sampling with Column CDS, 2018 VLSI Design/CAD Symposium, Tainan, Taiwan, Aug. 7-10, 2018.

[10]         Hsiang-Lin Chen, Sung-En Hsieh, Tzu-Hsiang Hsu, Chih-Cheng Hsieh, A CMOS Imager for Reflective Pulse Oximeter with Motion Artifact and Ambient Interferer Rejection, 2018 VLSI Design/CAD Symposium, Kenting, Taiwan, Aug. 7-10, 2018.

[11]         iBest Paper AwardjMin-Rui Wu, Sung-En Hsieh, Chih-Cheng Hsieh, A 12-bit SAR ADC with split switching DAC, 2018 VLSI Design/CAD Symposium, Kenting, Taiwan, Aug. 7-10, 2018.

[12]         iBest Paper AwardjKwuang-Han Chang, Chih-Cheng Hsieh, A 5.3fJ/conv.-step 12b 50MS/s Full-Analog SAR ADC in 40nm CMOS, 2017 VLSI Design/CAD Symposium, Kenting, Taiwan, Aug. 2-5, 2017.

[13]         Albert Chiou, Chih-Cheng Hsieh, A 0.4V CMOS Imager with Adaptive-Multiple-Sampling Linear Response, HDR Imaging, and Energy Harvesting, 2017 VLSI Design/CAD Symposium, Kenting, Taiwan, Aug. 2-5, 2017.

[14]         Tzu-Hsiang Hsu, Chih-Cheng Hsieh, A Testing CMOS Image Sensor with High Sensitive Single Photon Avalanche Diode Array, 2017 VLSI Design/CAD Symposium, Kenting, Taiwan, Aug. 2-5, 2017.

[15]         iPaper AwardjKwuang-Han Chang, Chih-Cheng Hsieh, A 12b 150MS/s 1.5mW SAR ADC with Adaptive Radix in 40nm CMOS, 2016 VLSI Design/CAD Symposium, Kaohsiung, Taiwan, Aug. 2-5, 2016.

[16]         iPaper AwardjAlbert Chiou, Sung-En Hsieh, Yan-Quan Pan, Chia-Chi Kuo, Chih-Cheng Hsieh, An Integrated CMOS Optical Sensing Chip for Multi-Bio-Signal Detections, 2016 VLSI Design/CAD Symposium, Kaohsiung, Taiwan, Aug. 2-5, 2016.

[17]         iBest PaperjChin Yin, Chin-Fong Chiu, Chih-Cheng Hsieh, A 32-stage 15-bit Digital Time-delay-integration Linear CMOS Image Sensor with Data Prediction Switching Technique, 2015 VLSI Design/CAD Symposium, Hualien, Taiwan, Aug. 4-7, 2015.

[18]         Pei-Chen Lee, Chih-Cheng Hsieh, A 0.4V 1.94fJ/conversion-step 10b 750kS/s SAR ADC with Input-Range-Adaptive Switching, 2015 VLSI Design/CAD Symposium, Hualien, Taiwan, Aug. 4-7, 2015.

[19]         Chia-Chi Kuo, Chih-Cheng Hsieh, A 1.8V 128dB DR Capacitive Trans-impedance Amplifier Readout Circuit for IR Focal Plane Arrays, 2015 VLSI Design/CAD Symposium, Hualien, Taiwan, Aug. 4-7, 2015.

[20]         Jui-Hsin Chang, Chin-Fong Chiu, Chih-Cheng Hsieh, A 12-stage Linear CMOS image sensor with APST-based Time Delay Integration, 2014 VLSI Design/CAD Symposium, Taichung, Taiwan, Aug. 5-8, 2014.

[21]         Zeng-Wei Huang, Chin-Fong Chiu, Chih-Cheng Hsieh, A Time- of- Flight CMOS Image Sensor with 54% Fixed Patten Noise Reduction, 2014 VLSI Design/CAD Symposium, Taichung, Taiwan, Aug. 5-8, 2014.

[22]         Sung-En Hsieh, Ho-Cheng Kang, Chih-Cheng Hsieh, A 12-bit SAR ADC with Voltage-to-Time Converter, 2014 VLSI Design/CAD Symposium, Taichung, Taiwan, Aug. 5-8, 2014.

[23]         Chin-Lin Lee, Chih-Cheng Hsieh, A Dual-Supply High Dynamic Range Sense-and-Stimulus Imager for Artificial Retina Applications, 2013 VLSI Design/CAD Symposium, Kaoshiung, Taiwan, Aug. 6-9, 2013.

[24]         Chin Yin, Chih-Cheng Hsieh, A 0.5V 34.4gW 105dB Smart Image Sensor with Array-level Analog Signal Processing, 2013 VLSI Design/CAD Symposium, Kaoshiung, Taiwan, Aug. 6-9, 2013.

[25]         Chen-Che Kao, E-Yuan Chang, and Chih-Cheng Hsieh, A Linear-Logarithmic CMOS Image Sensor with FPN Reduction for High Dynamic Range Applications, 2013 VLSI Design/CAD Symposium, Kaoshiung, Taiwan, Aug. 6-9, 2013.

[26]         Sheng-Hang Su, Wei-Lin Chen, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai, and Chin-Fong Chiu, A 10-bit Column-Parallel SAR ADC with Calibration for Sensor Array Applications, 2013 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications (SEMBA), Tainan, Taiwan, Feb. 1-3, 2013.

[27]         Po-Wei Chang, Chin Yin, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai, and Chin-Fong Chiu, A Wide Dynamic Range CMOS Image Sensor with Dual Exposure Readout for Biomedical Imager, 2013 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications (SEMBA), Tainan, Taiwan, Feb. 1-3, 2013.

[28]         Chuan-Hung Hsiao, Wei-Lin Chen, and Chih-Cheng Hsieh, A 0.7-V 81-dB DR Stage-Shared SC GU Modulator with Chopper-Embedded Switched-Opamp for Biomedical Application, 2012 VLSI Design/CAD Symposium, Kengting, Taiwan, Aug. 7-10, 2012.

[29]         Hsin-Yuan Huang, Pei-Chen Lee, Chi-Hui Chen, Yi-Ting Tseng, and Chih-Cheng Hsieh, A 17.4fJ/c-s 0.9V 10-bit 1MS/s Low-Power Asynchronous Successive Approximation Register Analog to Digital Converter, 2012 VLSI Design/CAD Symposium, Kengting, Taiwan, Aug. 7-10, 2012.

[30]         Wei-Fan Chou, Shang-Fu Yeh, and Chih-Cheng Hsieh, A Linear-Logarithmic CMOS Image Sensor with FPN Reduction and Tunable Response Curve, 2012 VLSI Design/CAD Symposium, Kengting, Taiwan, Aug. 7-10, 2012.

[31]         Kuo-Wei Cheng, Chin Yin, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, Design of Time-Delay Integration CMOS Readout with Adjacent Pixel Signal Transfer, 2012 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications (SEMBA), Taichung, Taiwan, Feb. 11-13, 2012.

[32]         Chin Yin, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Ying-Zong Juang and Chin-Fong Chiu, An Information Sensor with In-Pixel-Processing for Geriatric Nursing, 2011 VLSI Design/CAD Symposium, Yunlin, Taiwan, Aug. 2-5, 2011.

[33]         Hsin-Yuan Huang, Chih-Cheng Hsieh, Wen-Hsu Chang, Hann-Huei Tsai and Chin-Fong Chiu, A 10b Rail to Rail 500KS/s A SAR ADC with Reduced DAC Switching technique and Adaptive Settling Pulse for Biomedical Applications, 2011 VLSI Design/CAD Symposium, Yunlin, Taiwan, Aug. 2-5, 2011.

[34]         Shang-Fu Yeh, Jin-Yi Lin, Chih-Cheng Hsieh, Ka-Yi Yeh and Chung-Chi Jim Li, A New CMOS Image Sensor Design for 3D Integrated Imagers, 2011 VLSI Design/CAD Symposium, Yunlin, Taiwan, Aug. 2-5, 2011.

[35]         Chih-Lin Lee and Chih-Cheng Hsieh, A 0.8V 64×64 CMOS Imager with Integrated Sense-and-Stimulus Pixel for Artificial Retina Applications, 2011 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications (SEMBA), Yunlin, Taiwan, Jul. 8-10, 2011.

[36]         Shang-Fu Yeh, Chih-Cheng Hsieh, Ka-Yi Yeh and Chung-Chi Jim Li, A Wide Dynamic Range CMOS Image Sensor for Bio-Applications, 2011 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications (SEMBA), Yunlin, Taiwan, Jul. 8-10, 2011.

[37]         Chin-Lin Lee and Chih-Cheng Hsieh, A Pulse Frequency Modulation CMOS Image sensor for Biomedical Application, 2010 VLSI Design/CAD Symposium, Kaohsiung, Taiwan, Aug. 3-6, 2010.